NEWS

Zapraszamy wszystkich trzeźwiejących pacjentów Oddziału na Zjazdy Absolwentów, które odbywają się co miesiąc w naszej Poradni - zawsze w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 15:00.

Osoby zainteresowane terapią dla dorosłych cierpiących z powodu urazów i zaniedbań z okresu dzieciństwa i dorastania w rodzinie alkoholowej (DDA), informujemy o naborze do grupy terapeutycznej.

Wspólnotom samopomocowym, takim jak: Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon, Anonimowi Żarłocy, Anonimowi Seksoholicy, Anonimowi Hazardziści umożliwiamy korzystanie z pomieszczeń poradni w celu odbywania spotkań (mityngów).


Nowe numery telefonów! Oddział: 32 438 61 75, Poradnia: 32 438 61 76

  • Jeżeli masz problem z alkoholem...

Odwyk Skoczów
terapia odwykowa - poradnia i oddział

Stanowimy Filię Centrum Psychiatrii w Katowicach. Jesteśmy Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej finansowanym przez NFZ.

Nasza placówka powstała w Katowicach Szopienicach w latach osiemdziesiątych i tam znajdowała się jej wieloletnia siedziba. W roku 2001 zostaliśmy przeniesieni do Skoczowa.

Usytuowani jesteśmy w ustronnym miejscu na peryferiach miasta. Niewielki park otaczający nasze obiekty pozwala na wyciszenie i refleksję. Jest to dobre miejsce do nauki trzeźwego życia.

Leczenie odwykowe odbywa się w trybie stacjonarnym w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu i w trybie ambulatoryjnym w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Nasz zespół terapeutyczny poza ogromnym doświadczeniem i wiedzą zdobytą w trakcie wieloletniego kształcenia i pracy, wyróżnia: wrażliwość, empatia oraz szacunek i indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Adres:

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
43-430 Skoczów, ul. Katowicka 21

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
43-430 Skoczów, ul. Katowicka 21

Telefon:

Oddział stacjonarny - 32 438 61 75
Poradnia - 32 438 61 76