NEWS

Zapraszamy wszystkich trzeźwiejących pacjentów Oddziału na Zjazdy Absolwentów, które odbywają się co miesiąc w naszej Poradni - zawsze w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 15:00.

Osoby zainteresowane terapią dla dorosłych cierpiących z powodu urazów i zaniedbań z okresu dzieciństwa i dorastania w rodzinie alkoholowej (DDA), informujemy o naborze do grupy terapeutycznej.

Wspólnotom samopomocowym, takim jak: Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon, Anonimowi Żarłocy, Anonimowi Seksoholicy, Anonimowi Hazardziści umożliwiamy korzystanie z pomieszczeń poradni w celu odbywania spotkań (mityngów).


TELEFONY: Oddział: 32 438 61 75 i 531 340 641, Poradnia: 32 438 61 76

  • Jeżeli masz problem z alkoholem...

Oddział

W oddziale prowadzona jest terapia odwykowa w trybie stacjonarnym dla osób dorosłych - zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Leczymy:

  • uzależnionych od alkoholu,
  • uzależnionych od alkoholu i leków,
  • uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
  • uzależnionych od alkoholu i hazardu.

Pomagamy również osobom, które po dłuższym okresie abstynencji powróciły do picia pracując nad nawrotami.

Program terapii w naszym oddziale jest zgodny z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cykl terapii trwa 7 tygodni i jest to intensywne leczenie oparte o terapię grupową i indywidualną, uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby pacjenta.

Dostarcza pacjentowi wiedzy na temat uzależnienia, uczy rozpoznawania i radzenia sobie z głodem alkoholowym.

Pacjenci uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje, prowadzone są treningi umiejętności asertywnych.

Dzięki leczeniu pacjenci nabywają nowych umiejętności przydatnych w trzeźwym życiu.