NEWS

Zapraszamy wszystkich trzeźwiejących pacjentów Oddziału na Zjazdy Absolwentów, które odbywają się co miesiąc w naszej Poradni - zawsze w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 15:00.

Osoby zainteresowane terapią dla dorosłych cierpiących z powodu urazów i zaniedbań z okresu dzieciństwa i dorastania w rodzinie alkoholowej (DDA), informujemy o naborze do grupy terapeutycznej.

Wspólnotom samopomocowym, takim jak: Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon, Anonimowi Żarłocy, Anonimowi Seksoholicy, Anonimowi Hazardziści umożliwiamy korzystanie z pomieszczeń poradni w celu odbywania spotkań (mityngów).


TELEFONY: Oddział: 32 438 61 75 i 531 340 641, Poradnia: 32 438 61 76

 • Jeżeli masz problem z alkoholem...

Poradnia

Poradnia jest czynna codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8:00 do 20:00. Nie ma rejonizacji i niepotrzebne jest skierowanie.
Rejestrujemy pacjentów telefonicznie i osobiście.

Do korzystania z oferty naszej Przychodni zachęcamy osoby:

 • pijące szkodliwe, uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • doznające szkód z powodu uprawiania hazardu, trudnej do opanowania potrzeby zakupów, zaciągania kredytów, gier,
 • odczuwające przymus podejmowania zachowań na podłożu seksualnym, które powodują u nich szkody emocjonalne i społeczne,
 • członków rodzin osób pijących - osoby współuzależnione,
 • dorosłych cierpiących z powodu urazów i zaniedbań z okresu dzieciństwa i dorastania w rodzinie alkoholowej (DDA),
 • doświadczające różnych form przemocy i będące związkach z uzależnionymi.

Poradnia oferuje:

 • diagnozę oraz psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób uzależnionych od alkoholu, a także w/w uzależnień behawioralnych,
 • konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną i grupową dla partnerek i partnerów osób uzależnionych,
 • konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną i grupową dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),
 • konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych i ich rodzin (oferta wyłącznie dla pacjentów poradni).